Surface passivation by Al2O3-based film stacks for Si solar cells

S. Bordihn

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

778 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Kessels, W.M.M. (Erwin), Promotor
  • Creatore, M. (Adriana), Co-Promotor
Datum van toekenning26 nov 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-37273
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit