Surface passivated InAs/InP core/shell nanowires

J.W.W. Tilburg, Van, R.E. Algra, W.G.G. Immink, M.A. Verheijen, E.P.A.M. Bakkers, L.P. Kouwenhoven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

107 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Surface passivated InAs/InP core/shell nanowires'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science

Chemical Engineering