Surface modification of Poly(tetrafluoroethylene) and Poly(vinylidene difluoride) using atmospheric pressure plasma jet in Ar/C02 mixtures

A. Sarani, E.A.D. Carbone, G.B. Nikiforov, C. Leys, F. Reniers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Surface modification of Poly(tetrafluoroethylene) and Poly(vinylidene difluoride) using atmospheric pressure plasma jet in Ar/C02 mixtures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie