Surface modification of poly(propylene) by photoinitiators: improvement of adhesion and wettability

P. Castell, M. Wouters, G. With, de, H.R. Fischer, F. Huijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Surface modification of poly(propylene) by photoinitiators: improvement of adhesion and wettability'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen