Surface modification of aramid fibers

F.P.M. Mercx, P.J. Lemstra

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  28 Citaten (Scopus)
  131 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)252-255
  TijdschriftPolymer Communications
  Volume31
  Nummer van het tijdschrift7
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit