Surface model for gas-phase polymerizations of ethylene and propylene using supported metallocene/methylalumoxane catalysts

W. Kaminsky, P.J. Lemstra, J. Loos, F. Müller, J.W. Niemantsverdriet, P.C. Thüne, U. Weingarten

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    4 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Surface model for gas-phase polymerizations of ethylene and propylene using supported metallocene/methylalumoxane catalysts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Chemische stoffen