Surface measures and initial boundary value problems generated by diffusions with drift

O.G. Smolyanov, H. Weizsäcker, von, O. Wittich

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Without abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)606-610
TijdschriftDoklady Mathematics
Volume76
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Surface measures and initial boundary value problems generated by diffusions with drift'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit