Surface chemistry of ethylene glycol on a Rh(100) crystal surface

M.M.M. Jansen, B.E. Nieuwenhuys, J.W. Niemantsverdriet

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  Samenvatting

  Abstract only.
  Originele taal-2Engels
  TitelBook of abstracts of the Xth Netherlands Catalysis and Chemistry Conference (NCCC X), 02-04 March 2009, Noordwijkerhout
  Pagina's217-217
  StatusGepubliceerd - 2009

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Surface chemistry of ethylene glycol on a Rh(100) crystal surface'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit