Surface chemistry and morphology of tin oxide thin films grown by chemical vapor deposition

G.J.A. Mannie

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1821 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Niemantsverdriet, J.W. (Hans), Promotor
  • Thune, Peter, Co-Promotor
Datum van toekenning25 mrt 2013
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-77172-88-9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit