Surface characterization in catalysis: an area of conflicting requirements

J.W. Niemantsverdriet

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)41-49
  TijdschriftKemiai Kozlemenyek
  Volume73
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit