Surface and subsurface nanoclusters: electronic properties and superstructures

O. Kurnosikov, J.H. Nietsch, M.V. Sicot, H.J.M. Swagten, B. Koopmans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelVici (Swagten) User-Committee meeting, Eindhoven (31 Oct 2008)
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit