Supramolecular terpolymers for covalent and non-covalent cross-linking

H. Hofmeier, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Supramolecular terpolymers for covalent and non-covalent cross-linking'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen