Supramolecular structures based on the intramolecular H-bonding in the 3,3'-di(acylamino)-2,2'-bipydridine unit

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

290 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Meijer, E.W. (Bert), Promotor
  • Ringsdorf, H., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning2 dec. 1997
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-1041-6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit