Supramolecular star-shaped polymers based on the 3,6-di(2-pyridyl)pyridazine ligand

R. Hoogenboom, B.C. Moore, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

Samenvatting

Abstract only
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)873-874
TijdschriftPMSE Preprints
Volume93
StatusGepubliceerd - 2005

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Supramolecular star-shaped polymers based on the 3,6-di(2-pyridyl)pyridazine ligand'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit