Supramolecular polymers based on poly(ethylene glycol)-terpyridine ruthenium systems

H. Hofmeier, S. Schmatloch, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

Samenvatting

Abstract only
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)709-710
TijdschriftPolymer Preprints
Volume44
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2003

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Supramolecular polymers based on poly(ethylene glycol)-terpyridine ruthenium systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit