Supramolecular polymers as dynamic multicomponent cellular uptake carriers

K. Petkau - Milroy, M.H. Sonntag, A.H.A.M. Onzen, van, L. Brunsveld

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

36 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Supramolecular polymers as dynamic multicomponent cellular uptake carriers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen