Supramolecular organization of alpha,alpha'-disubstituted sexithiophenes

A.P.H.J. Schenning, A.F.M. Kilbinger, F. Biscarini, M. Cavallini, H.J. Cooper, P.J. Derrick, W.J. Feast, R. Lazzaroni, P.E.L.G. Leclère, L.A. McDonnell, E.W. Meijer, S.C.J. Meskers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

221 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Supramolecular organization of alpha,alpha'-disubstituted sexithiophenes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen