Supramolecular engineering with macromolecules : preparation of block copolymers and nanomaterials

B.G.G. Lohmeijer, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Supramolecular engineering with macromolecules : preparation of block copolymers and nanomaterials'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen