Supramolecular control over recognition of proteins and cells

S. van Dun

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

197 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Biomedical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Brunsveld, Luc, Promotor
  • Ottmann, Christian, Co-Promotor
Datum van toekenning19 nov. 2018
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4628-2
StatusGepubliceerd - 19 nov. 2018

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit