Supramolecular control of cell adhesion via ferrocene-cucurbit[7]uril host-guest binding on gold surfaces

P. Neirynck, J. Brinkmann, Q. An, D.W.J. Schaft, van der, L.G. Milroy, P. Jonkheijm, L. Brunsveld

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

67 Citaten (Scopus)
498 Downloads (Pure)

Samenvatting

Supramolecular control of adhesion of cells is demonstrated using synthetic integrin binding RGD peptide-ferrocene conjugates that were immobilized via host-guest chemistry onto cucurbit[7]uril coated gold surfaces.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3679-3681
Aantal pagina's3
TijdschriftChemical Communications, ChemComm
Volume49
Nummer van het tijdschrift35
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Supramolecular control of cell adhesion via ferrocene-cucurbit[7]uril host-guest binding on gold surfaces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit