Supramolecular chemistry of surface modified polypropylene imine dendrimers by NMR spectroscopy

D. Banerjee, S. Baiagern, M.A.C. Broeren, M.H.P. Genderen, van, E.W. Meijer, P.L. Rinaldi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)781-782
TijdschriftPolymer Preprints
Volume46
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2005

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Supramolecular chemistry of surface modified polypropylene imine dendrimers by NMR spectroscopy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit