Supramolecular charge transfer systems

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

74 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Meijer, E.W. (Bert), Promotor
  • Palmans, Anja R.A., Co-Promotor
Datum van toekenning21 jun 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5287-0
StatusGepubliceerd - 21 jun 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit