Supramolecular buffering by ring-chain competition

T.F.E. Paffen, G. Ercolani, T.F.A. Greef, de, E.W. Meijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
320 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Supramolecular buffering by ring-chain competition'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry