Suppression of the mass enhancement in cerium boride (CeB6) in high magnetic fields

W. Joss, J.M. Ruitenbeek, van, G.W. Crabtree, J.L. Tholence, A.P.J. Deursen, van, Z. Fisk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Suppression of the mass enhancement in cerium boride (CeB6) in high magnetic fields'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie