Suppression of parasitic oscillations due to overflow and quantization in recursive digital filters

M.J. Werter

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

245 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Butterweck, Hans, Promotor
  • van Bokhoven, Wim, Promotor
Datum van toekenning10 feb. 1989
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-9002583-9
DOI's
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit