Suppression of constant modulus interference in multimode transceivers by closed-loop tuning of a nonlinear circuit

H. Habibi, E.J.G. Janssen, Y. Wu, J.W.M. Bergmans, P.G.M. Baltus

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Suppression of constant modulus interference in multimode transceivers by closed-loop tuning of a nonlinear circuit'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Computer Science