Suppressing intersample behavior in iterative learning control

T.A.E. Oomen, J.J.M. Wijdeven, van de, O.H. Bosgra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Suppressing intersample behavior in iterative learning control'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.