Supporting small suppliers through buyer-backed purchase order financing

Boray Huang, Andy Wu, David Chiang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Supporting small suppliers through buyer-backed purchase order financing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen