Supporting or alienating students during their transition to higher education: mathematically relevant trajectories in two educational contexts

M. Pampaka, B. Pepin, S.A. Sikko

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
60 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Supporting or alienating students during their transition to higher education: mathematically relevant trajectories in two educational contexts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen