Supply chain management en bedrijfseconomische implicaties voor deelnemers

M.J.F. Wouters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

no abstract
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)578-589
Aantal pagina's12
TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume73
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit