Supplier managed inventory in the OEM supply chain : the impact of relationship types on total costs and cost distribution

P.L.M. Nyen, van, J.W.M. Bertrand, H.P.G. Ooijen, van, N.J. Vandaele

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Supplier managed inventory in the OEM supply chain : the impact of relationship types on total costs and cost distribution'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences