Supervisory control of multilevel discrete-event systems with a bus structure

Martijn Goorden, Calvin Dingemans, Michel Reniers, Asia van de Mortel - Fronczak, Koos Rooda, Wan Fokkink

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Supervisory control of multilevel discrete-event systems with a bus structure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Computer Science