Supervised learning based model for predicting variability-induced timing errors

X. Jiao, A. Rahimi, B. Narayanaswamy, H. Fatemi, J. Pineda de Gyvez, R.K. Gupta

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Supervised learning based model for predicting variability-induced timing errors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen