Supernetwork approach for modeling traveler response to park-and-ride

F. Liao, T.A. Arentze, H.J.P. Timmermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
280 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Supernetwork approach for modeling traveler response to park-and-ride'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen