Supercritical-fluid chromatography in packed and open-tubular columns

J.G.M. Janssen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

483 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Cramers, C.A.M.G., Promotor
  • Sandra, P.J.F., Promotor
  • Rijks, J.A., Co-Promotor
Datum van toekenning17 sep 1991
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit