Supercritical carbon dioxide assisted extraction for chemical recycling of polycarbonate

V. Margon

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

197 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Lemstra, Piet, Promotor
  • Bailly, Christian, Promotor
Datum van toekenning8 jun 2004
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-2556-1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit