Super-hydrophobic magnesium oxychloride cement (MOC): from structural control to self-cleaning property evaluation

Zhengyao Qu, F. Wang (Corresponding author), Peng Liu, Q.L. (Qingliang) Yu (Corresponding author), H.J.H. (Jos) Brouwers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Super-hydrophobic magnesium oxychloride cement (MOC): from structural control to self-cleaning property evaluation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Chemistry

Material Science