1H, 23Na and 35Cl imaging in cementitious materials3 with NMR

L. Pel, P.A.J. Donkers, K. Kopinga, J.J.P.A.W. Noijen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
161 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)265-276
Aantal pagina's12
TijdschriftApplied Magnetic Resonance
Volume47
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 mrt 2016

Citeer dit