155Gd Mössbauer effect study of Gd2Fe17Nx

M. W. Dirken, R. C. Thiel, R. Coehoorn, T. H. Jacobs, K. H.J. Buschow

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommentaar/Brief aan de redacteurAcademicpeer review

53 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '<sup>155</sup>Gd Mössbauer effect study of Gd<sub>2</sub>Fe<sub>17</sub>N<sub>x</sub>'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen