Sums and differentials

R.C. Backhouse

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

14 Citaten (Scopus)
30 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)54-56
TijdschriftThe Squiggolist
Volume2
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit