Summarizing clinical pathways from event logs

Z. Huang, X. Lu, H. Duan, Wu Fan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

70 Citaten (Scopus)
253 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Summarizing clinical pathways from event logs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen