Sum-Rate Maximization for Linearly Precoded Downlink Multiuser MISO Systems with Partial CSIT: A Rate-Splitting Approach

Hamdi Joudeh, Bruno Clerckx

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

115 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sum-Rate Maximization for Linearly Precoded Downlink Multiuser MISO Systems with Partial CSIT: A Rate-Splitting Approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen