Sum of exit times in a series of two metastable states

E.N.M. Cirillo, F.R. Nardi, C. Spitoni

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  9 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Sum of exit times in a series of two metastable states'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Fysica en Astronomie

  Chemische stoffen