Sulfur poisoning of platinum/BaK-LTL catalyst: a catalytic and structural study using hydrogen chemisorption and x-ray absorption spectroscopy

M. Vaarkamp, J.T. Miller, F.S. Modica, G.S. Lane, D.C. Koningsberger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

70 Citaten (Scopus)
119 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sulfur poisoning of platinum/BaK-LTL catalyst: a catalytic and structural study using hydrogen chemisorption and x-ray absorption spectroscopy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Material Science

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science