Sulfonated foam catalysts for the continuous dehydration of xylose to furfural in biphasic media

Vladan Krzelj, Dulce Perez Ferrandez, M. Fernanda Neira D'Angelo (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Sulfonated foam catalysts for the continuous dehydration of xylose to furfural in biphasic media'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen