Sulfonamide synthesis through electrochemical oxidative coupling of amines and thiols

Gabriele Laudadio, E. Barmpoutsis, Christiane Schotten, L.M. Struik, Sebastian M. Govaerts, Duncan Browne, Timothy Noël (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

38 Citaten (Scopus)
75 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Sulfonamide synthesis through electrochemical oxidative coupling of amines and thiols'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen