Sudoku puzzles and how to solve them

A.E. Brouwer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Sudoku puzzles and how to solve them'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Kunst en humaniteit