Suction of splash after impact on dry quick sand

G.A. Caballero-Robledo, K.P.D. Kelly, T.A.M. Homan, J.H. Weijs, D. van der Meer, D. Lohse

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Suction of splash after impact on dry quick sand'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen