Succesvolle produkt-service strategieën in industriële ondernemingen

M.A.M. Wollaert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

Voor steeds meer industriële ondernemingen, vooral op technologisch gebied, is produkt-service een belangrijk instrument in de marktbenadering. Afhankelijk van de markt waarin men opereert en het specifieke aanbod zullen er keuzes gemaakt moeten worden over de inhoud van het service-aanbod. Op grond van een case study bij Philips Medical Systems wordt een aantal elementaire bouwstenen aangereikt, dat bepalend is voor de mate van succes van produkt-servicestrategieën.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)17-20
Aantal pagina's4
TijdschriftTijdschrift voor Marketing
Volume28
Nummer van het tijdschriftjuli/aug.
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit