Successful co-administration of dabigatran etexilate and protease inhibitors ritonavir/lopinavir in a patient with atrial fibrillation

Stefano Barco, Michiel Coppens, Erik Jan van den Dool, Daan van de Kerkhof, An K. Stroobants, Saskia Middeldorp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommunicatieAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)836-838
Aantal pagina's3
TijdschriftThrombosis and Haemostasis
Volume112
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit